Soldater från 1940-talet
De är 7,5 cm höga och märkta Lineol Germany
utom sköterskan och läkaren som är märkta med Elastolin Germany.
Lätt försvenskade med svensk flagga....
Tillverkaren är Hausser enligt uppgift. Tack Antikprat! Där får man svar på det mesta.

Till dockmenyn
Till huvudmenyn